Gizzy Perro de la Casa Negra
geb. datum: 24-02-2017
Teef (gesterriliseerd)
Groenendaeler (75% Groenendaeler 25% Mechelse herder)
Engelse Obedience A en B

Hobby’s:
Zo hard mogelijk rennen
Knuffelen